Vellykket pensjonisttur Fosen rundt

Det var god oppslutning med nesten full buss da pensjonistene i Sør-Trøndelag gjennomførte heldags rundtur på Fosen 6. juni. Flott vær og variert program knyttet til samferdsel på Fosen, ga fine opplevelser og god stemning.

Deltakerne fikk mye informasjon og opplevelser om Fosen og samferdsel som en viktig region i Trøndelag. Torgeir Vaa gjorde en utmerket jobb som reiseleder og vi fikk i tillegg supplerende og god informasjon fra flere av deltakerne. Noen gode historier fikk vi også servert! Det var stopp på flere steder hvor foredragsholdere ga nærmere innblikk i planer og utfordringer som regionen står overfor. Så skal vi heller ikke glemme hagebesøk og at Ørlandet kan være ganske eksotisk!

Bruplaner for kryssing av Trondheimsfjorden.
Første stopp var på museet Kystens Arv. Et flott sted som presenterer historie knyttet til kystkulturen. Stedet viste seg fra sin beste side i det flotte været.
Under oppholdet på museet, orienterte Olav Ellevset om planer for fjordkryssinger over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden. Dette er prosjekter fram i tid som er både omfattende og teknisk utfordrende. Videre fikk vi innblikk i ferdige og pågående vegprosjekter på Fosen. Etter besøket på museet, gikk turen videre til Rissa, Hasselvika, Fevåg til siste stopp på Ørlandet. Underveis på denne turen, kjørte vi på og fikk orientering om vegprosjekter som var fullført .

Ørlandet.
Ved ankomst Ørlandet gikk turen først til en flott hageopplevelse hos tidligere kollega Elin Hovde. Den som måtte tro at Ørlandet er et forblåst sted hvor lite gror og trives, måtte revurdere sin oppfatning. På få år har Elin og mannen etablert en innholdsrik og frodig hage med et rikt innslag av planter og trær. Som om dette ikke var nok, var det også anlagt en dam med eksotiske fisker!

Kampflybasen.
Ørland kommune står overfor store utfordringer som vertskap for ny kampflybase. Ved besøk i kommunehuset ga kommunalsjef Thomas Eggen oss en grundig innføring i hva dette innebærer. Hovedfokus var knyttet til samferdsel og bosetting der en utkantkommune skal innfri behovene knyttet til en mest mulig velfungerende kampflybase. Ikke minst var det søkelys på kommunikasjonen mot Trondheim, bosetting av personell og etablering av attraktive flyruter for å nevne noe.

Siste post på programmet var Hovde gård på Ørlandet. Her ble det servert en smakfull fiskemiddag før tilbaketuren til Trondheim.

Takk for en trivelig og flott tur!