Snart pensjonist? Jobber du i Statens vegvesen eller har du jobbet i Statens vegvesen?

Kjære blivende pensjonist i Statens vegvesen

Bilde: Spreke pensjonister fra Sør-Trøndelag på toppen av Hahnenkam, Kitzbühl, Østerrike i 2019

Dersom du går med planer om å pensjonere deg, så ønsker vi i Statens vegvesens pensjonistforening Sør-Trøndelag deg hjertelig velkommen som medlem i foreningen vår. Der treffer du gamle kolleger i sosiale samvær. Pr 31.12.2021 har foreningen 215 medlemmer, hvorav 64 er ektefelle/samboere/andre. Medlemsavgiften er kr 150 pr 01.01.2022.

B

Hvem kan bli medlem?
• pensjonister som har jobbet i Statens vegvesen
• ektefeller/samboere av pensjonister
• gjenlevende ektefeller/samboere av pensjonister.
• alle ansatte i Statens vegvesen som har passert 60 år, kan søke om medlemsskap
• pensjonister som har jobbet i Statens vegvesen, men som har gått over til annen arbeidsgiver før pensjoneringen
• pensjonister som er tilstått uførepensjon, kan søke om medlemsskap
Hva kan vi tilby?
• Trivelig samvær på Sandmoen kro hver første mandag i måneden, hvorav enkelte møter har innlagt kåseri/foredrag om både faglige og ikke-faglige tema
• Tilbud om diverse kurs, bl.a 65+ (et oppfriskningskurs i bilkjøring). Styret planlegger nå et samarbeid med Seniornett Trondheim om forskjellige kurs innen bruk av mobiltelefoner, nettbrett, PC samt manøvrering i den digitale verden.
• Rimelig julebord/evt nyttårsfest der deler er sponset av foreningen
• Mulighet til å bli med på mange trivelige og opplevelsesrike turer, både korte og lange. Det legges opp til en langtur og minst en korttur i året. På langturene veksler vi mellom innlands- og utenlandsturer. Er det plasser ledige ved påmeldingsfristens utløp, så er det muligheter for å ta med seg slekt og
venner. Se nedenfor noen eksempler på turer vi har gjennomført i de senere årene.
• Automatisk medlemskap i Pensjonistforbundet med over 220 000 medlemmer.
• 6 utgaver av bladet Pensjonisten pr år
• Automatisk medlemskap i Pensjonistenes fellesorganisasjon i Trondheim, som er en paraplyorganisasjon for mange pensjonistforeninger i Trondheim, og som fungerer som et felles talerør overfor lokale myndigheter
• Tilgang til flere medlemstilbud. En oversikt over tilgjengelige tilbud finner du her

Styret pr 01.11.2021.finner du på siden du kom fra.

lat ned brosjyren herbrosjyren ved å klikke her.