Finnmark

Årsmøtet i 2021 ble avviklet etter planen.

På grunn av koronasituasjonen i mars 2020 da vi skulle ha vårt årsmøte måtte årsmøtet utsettes.Det styret som ble valgt tidligere vil fortsette si sine funksjoner helt til et nytt årsmøte er mulig. Fredag 18. juni ble årsmøtet 2021 holdt i LakselvLeder Asle Persen åpnet årsmøtesamlingen som går over to dager, med å ønske alle velkommen. Antall frammøtte 27.