Finnmark

Årsmøtet i 2020 er utsatt

På grunn av koronasituasjonen i mars da vi skulle ha vårt årsmøte måtte årsmøtet utsettes.Slik situasjonen er nå vil det…