|

Trygg som myk trafikant

Vi inviterer til medlemsmøte og rekefest i kantina på vegkontoret, Rige i Kristiansand, tirsdag 17. oktober 2023 kl 13–17 (ny dato). Arild Nærum og Lars Versland holder kurset «Trygg som myk trafikant»