Vest-Agder

Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder inviterer til besøk på Næs Jernverksmuseum ved Tvedestrand onsdag 20. september 2023

Vi kjører tre til fire personer i hver privatbil som starter fra Mandal busstasjonen kl. 0900, Tangvall Søgne kl. 0915 eller vegkontoret Rige kl. 0930 og kommer til Solberg gruve…