Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder inviterer til besøk på Næs Jernverksmuseum ved Tvedestrand onsdag 20. september 2023

Vi kjører tre til fire personer i hver privatbil som starter fra Mandal busstasjonen kl. 0900, Tangvall Søgne kl. 0915 eller vegkontoret Rige kl. 0930 og kommer til Solberg gruve to km sør for museet innen kl. 1045.
Besøk i gruven kl. 1100–1130.

Så kjører vi ca. 5 minutter videre til jernverket. Vi ser en film før vi spiser lett lunsj med kaffe og munker kl 1200.
Omvisning på jernverket varer 60 til 90 minutter. Hjemreise ca. kl. 1400.
De som stiller med bil får 3,50 kr/km. Vi refunderer bompenger og parkering.

Fortell oss om du kan stille med egen bil og send bindende påmelding innen 5. september 2023 på sms, telefon eller epost til Hans eller Sigrun