Sommerhilsen fra lederen

Fra Svein Kristofersen, styreleder (bildet)

Nå er allerede halve 2023 passert.  Selv med de mørke skyene med redusert støtte fra Vegvesenet og litt økning i lokal kontingent, så har vi ut fra forutsetningene klart oss bra. De mørke skyene har lysnet litt etter hvert når det fra pålitelig hold antydes at pensjonistene fra Statens Vegvesen ikke skal glemmes helt, men at visse ordninger delvis kan erstatte tidligere støtteordninger. Vi ser lyst på fremtiden etter disse uttalelsene.

Etter årsmøtet har styret hatt møte med styret fra SVP i Aust-Agder og samtidig avviklet et «kurs» i styrearbeid for gamle og nye styremedlemmer. Samarbeid med vår venner i øst om enkelte saker. kanskje spesielt opplegg av turer, vil fortsette.

I egen regi har vi vært gjennom rekefest i vegkontorets kantine med rekordsalg i det vanlige lotteriet, og rusletur for spreke pensjonister på Møvig. Vi har hatt tre mandagstreff i kantina på Vegkontoret ved kaffebordet for de som vil komme og slå av en prat. Ny rekefest og rusletur blir planlagt på høsten, og det skal bli tur til Nes Jernverk i september.  Styret skal ha møte med medlemmer i vestfylket, også i september. Tidlig i desember planlegges det en julelunsj i kantina på samme måte som i fjor. Mandagstreff ved kaffebordet i kantina og alle andre aktiviteter vil bli behørig kunngjort til våre medlemmer.

Nå vi nå går inn i den store feriemåneden er det godt å konstatere at pensjonen vår er blitt justert opp med 8,5 %, noe for å dekke etterslep fra tidligere, men mest for å dekke siste års prisstigning. Justeringen fra Statens Pensjonskasse er lovet å komme med neste utbetaling. Alt dette hjelper jo litt på feriebudsjettet for noen og enhver, i alle fall skal det bli råd til en iskrem eller to til barnebarn og oldebarn. 

Ha en riktig god sommer, og vel møtt til høstens aktiviteter.