|

Rusletur i Baneheia i Kristiansand

SVP Vest-Agder inviterte til rusletur i Baneheia tirsdag 7.mai. Vi var seks deltakere som møttes på parkeringsplassen ved Svarttjønn. Løypa var ca. 5,2 km og det var godt grusunderlag på hele strekningen.

Ca. kl. 12 kom vi til anleggskontoret for Gartnerløkka-prosjektet. Vi spiste medbrakt niste og drakk vegvesenets kaffe/te mens vi drodlet med tidligere arbeidskamerater som fortsatt er i aktiv tjeneste. Leder Jan Helge Egeland ga oss en grundig orientering om planene og lovet at alle de nye veiene skal være ferdige i 2028. 

Turen fortsatte til bilene våre ved Svarttjønn. Kjell Stangborli var trygg turleder og tidligere kollega Odd Steinar Holt fortalte hvordan det hadde vært å jobbe utenfor Statens vegvesen. Han skiftet beite på 1990-tallet. Hyggelig at du ville være medlem i foreninga, Odd Steinar!

På bildet under er vi samlet på anleggskontoret Gartnerløkka