Penger fra Statens vegvesen

SVP fikk en ny avtale med vegvesenet i juni. Den gjelder for 2023 og skal reforhandles i mars 2024. I avtalen står det at Statens vegvesen bidrar med kr 500 000 til SVP for at forbundet skal «gi eksisterende og kommende pensjonister fra Statens vegvesen en mulighet til å holde seg oppdaterte innen relevante temaer og holde kontakten med SVV og tidligere kolleger etter at man er blitt pensjonist». Kr 300 000 av bidraget fordeles i disse dager til foreningene.

SVP Vest-Agder får i disse dager overført Kor 10 935 som går inn i driftsbudsjettet vårt.