|

Om medlemmene våre

  • Dagfin Skårdal, født 1945, døde 25. februar 2024. Han begraves fra Torridal kirke 8. mars kl 1230.
  • Tore Tagholdt, Stavanger, og Odd Steinar Holt, Kristiansand, er nye medlemmer.