Medlemsmøte i Flekkefjord

Den 28. september samlet 16 gamle kolleger seg til møte på Grand Hotell i Flekkefjord. Det var forenings-styret som hadde invitert medlemmer og andre veifolk fra Audnedalen til Flekkefjord og fra Lista til Fjotland til komper og prat om hva foreninga har å tilby og hva vi bør drive på med framover. Ikke minst var det hyggelig å slå av en prat om samarbeid på jobben for lenge siden. Fra styret kom leder Svein Kristofersen, kasserer Inger Johanne Kvam, styremedlem Kjersti Ahmed og sekretær Hans Seland.

Leder Svein fortalte blant annet om medlemsmøtene i kantina på vegkontoret og inviterte til neste samling 17. oktober kl. 1300. Da skal Lars Versland og Arild Nærum holde sitt eget kurs som de kaller «Trygg som myk trafikant», men først er det rekefest. 

Vi spurte hverandre om hva foreninga bør tilby de nye medlemmene, de som er mellom 65 og 75 år gamle. Et svar var å ønske dem velkommen og godta at de kanskje trenger litt tid før de blir aktive medlemmer. Da vi spurte om hvor vi bør dra på tur i 2024, fikk vi forslag om Hidra, Lista eller Spangereid, eller om å lytte til konsert i Spira kulturhus i Flekkefjord.

Liv Stordrange leste sitt eget nye dikt for oss og delte kvindølen Sandis karrikaturtegning av likestilling i vegvesenet 1999.