Landsmøtet 2023 – sett fra Vest-Agder

Leder Svein Kristofersen representerte SVP Vest-Agder for første gang på landsmøtet i Bergen 10. og 11. mai 2023. Hans Seland var til stede som styremedlem.

Foreningene velger en utsending til landsmøtet per påbegynte 200 medlemmer basert på medlemstallet den 31. desember året før landsmøtet. 19 foreninger fra de «gamle fylkene» og Vegdirektoratet var representert med 23 utsendinger. Nordland har to foreninger med hver sin utsending, og foreningen i Østfold deltok ikke fordi den oppløste seg i 2021. 

Før det formelle møtet begynte, holdt vegvesenets etatsdirektør (HR/personal) Jane Bordal et innlegg om forholdet mellom Statens vegvesen og SVP. Bakgrunnen var at Vegdirektoratet i vinter trakk tilbake den økonomiske støtten til forbundet på mer enn en mill. kr årlig fordi det fant at etaten manglet fullmakt. Det var disse pengene som blant annet finansierte forbundets kollektive medlemskap i Pensjonistforbundet (PF). Dermed måtte landsmøtet i sak nr. 4 motvillig godkjenne styrets utmelding fra PF. 

Samme ettermiddag kunne direktør Brodal fortelle landsmøtet at etaten nå vurderte at den hadde fullmakt til å bevilge velferdsmidler til pensjonistene. Et beløp på ca. en halv million kroner ble antydet for 2023, og det skal inngås en avtale mellom etaten og SVP som klarlegger alle sider av forholdet mellom oss. 

Sakslista hadde 11 punkter, men her skal jeg bare kort kommentere sak nr. 6 Handlingsprogram (2024–2025) og nr. 8 Rammebudsjettet 2024–2025. Handlingsprogrammet ble vedtatt uten endringer. Et par av de viktigste tiltakene var kanskje å opprette et historieutvalg i SVP og styrke kontakten mellom foreningene og forbundsstyret, blant annet med å satse på nyhetsbrev og nettstedet vegpensjonistene.no. I saken om rammebudsjettet vedtok landsmøtet at kr 300 000 av velferdsmidlene fra SVV skal øremerkes foreningene. Forbundsstyrets arbeidsutvalg deler kr 150 000 på årsbasis som kompensasjon for innsatsen.

Styret fikk tre nye medlemmer fra Oppland, Sør-Trøndelag og Troms. Styremedlemmene Eva Borge fra Vestfold ble valgt til kasserer og Hans Seland til sekretær.

Bilde: Nyvalgt 1. varamedlem i forbundsstyret Irene Bolsø fra Møre og Romsdal fotograferer landsmøteflokken mens leder Kjell S. Bjørvig og avtroppende sekretær Erik Norstrøm konfererer