|

Invitasjon til årsmøte 15. februar 2024

Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder inviterer til årsmøte i kantina på vegkontoret i Rigedalen den 15. februar 2024 mellom kl. 1330 og 1700. 

Tenk over om det er noen som du kan hjelpe med skyss.

Hvis medlemmene har saker som de vil at årsmøtet skal behandle, må de sendes til styret seinest 25. januar. Det er tre uker før årsmøtet.

Styret vil sende saksliste og møtenotater til medlemmene seinest 1. februar.

Vi serverer et godt måltid med snitter og kake, kaffe og te. Måltidet er gratis for medlemmene og nye pensjonister fra i fjor. Andre gjester betaler kr 100. 

Som vanlig blir det tid til en prat med kjente og en morsom utlodning. Ta gjerne med gevinster til utlodningen.