| |

Forslag til dagsturer i Lister

Langs fjorden Framvaren på Lista går gamleveien langs Bøensfjella. Det er grei parkering i begge ender av bakken. Mellom Framvaren og Helvikfjorden går Straumen. Her krysser fylkesveien på en fin, gammel svingbru som fremdeles virker.

Fra Oppofte til Fedafjorden ved Rørvik går gamle Vestlandske hovedvei bratt opp og ned. Det er fint å starte turen fra det gamle bedehuset i bakkene opp fra Oppofte, eller kanskje fra bakketoppen der gamle riksvei 465 krysser Vestlandske hovedvei. Bakkene er bratte, og det fikk byggmesteren, veimester Georg Daniel Barth Johnson kritikk for bare få år etter åpning i 1830-årene.