|

Adjø 2023, velkommen 2024!

Statens vegvesens pensjonistforening Vest-Agder avsluttet året med julelunsj i kantina på Rige i samarbeid med Statens Vegvesen. Et vellykket arrangement for ca 60 deltakere. Det nye året er åpnet med styremøte der aktivitetsplaner for det nye året er utarbeidet.

5. desember holdt vi julelunsj for andre gang sammen med Vegvesenet. Våre medlemmer og 60+ åringer fra Vegvesenet var invitert til årsavslutningen. Det stilte ca 60 personer til juletallerken, kaffe, bløt-kake, julesanger og Fred Johnny Wikørens viser fra «over there». Det virket som om deltakerne koste seg, og styret i foreningen vil igjen rette en takk til alle som hjalp til med organisering og gjennomføring av tilstelningen.