| | |

Årsmøte i SVP Oslo og Akershus

7. mars ble det gjennomført årsmøte for vegpensjonistene fra Oslo og Akershus på Risløkka trafikkstasjon. Ca. 20 medlemmer møtte opp. Styret har i 2023 hatt 5 styremøter, og behandlet 34 saker. I tillegg er det konferert over telefon og i mailer. Etter at de formelle postene var gjennomgått orienterte Nils-Erik Bogsrud om et foredrag han og Bjørn Kåre Steinset tilbyr ulike pensjonistforeninger:

«Trafikksikkerhet for eldre fotgjengere og syklister

Etter foredraget til Bogsrud, ble det servert deilige snitter. Foreningen har ved siden av årsmøtet i 2023 arrangert 2 medlemsmøter og 2 bussturer for medlemmene. 18. april var det befaring til reservebrulageret på Holtemoen i Aurskog/Høland med foredrag om trebruene som er stengt etter hendelsen med Trettenbrua. Gunnar Eiterjord fra Statens vegvesen orienterte om dette temaet. Det var også en omvisning på reservebrulageret ved tidligere leder for lageret, Gunnar Magnus Haugen. 14. september var det busstur til Kistefos og Hadeland glassverk med omvisning begge steder. I tillegg orienterte Pål Steinar Karlsen fra Statens vegvesen om vegprosjektet Eggemoen – Olum som nylig var åpnet. 28. september hadde vi i samarbeid med Vegdirektoratets pensjonistforening et foredrag av professor Tore Rem om Kong Olav V – en ensom majestet.