Vandretur langs Fåberg kultursti

23.mai arrangerte vi en guidet vandretur langs Fåberg kultursti. Medlem Reidar Bostad var hovedguide. Stien, som er ca 4 km lang, går fra runesteinen ved Fåberg kirke gjennom Jørstad- og Dahlsgrenda til Drotten, helleristningene ved Lågen. Langs stien vises spor fra den første bosetting i Fåberg, fornminner, fangstanlegg for vilt og menneskers aktiviteter fra eldste tider og opp til i dag. Skiltingen forteller om arkeologi, geologi og botanikk, og guidingen utfylte med lokalhistorien for dette kulturlandskapet. Et unikt areal er et felt med ask på 10 mål som ble plantet i 1937 for å brukes til skiproduksjon 100 år senere, dvs fra 2037. Glassfiberskiene overtok, og Norges eldste skifabrikk, Rustad skifabrikk, ble lagt ned i 1980. Vi fikk en orientering av siste skimaker og fabrikkeier Simen Rustad om denne skifabrikkhistorien.  Kulturtien er for øvrig omfattende dokumentert med tekst og tegninger i Fåberg og Lillehammer historielags «Vandreboka» (3. utgave 2023) som en av 24 lokalhistoriske turer i nærmiljøet.

18 vegvesenpensjonister deltok i strålende shortsvær, og vi hadde en hyggelig rast halvveis med medbrakt mat og drikke.