Møte om E6-prosjektet torsdag 25. april kl. 12 på vegkontoret

Prosjektsjef Kåre Nordsjø fra Nye Veier orienterte om E6-prosjektet fra Moelv til Øyer med hovedvekt på strekningen Roterud-Storhove. Prosjektet er delt i 3 deler, regnet fra sør:

  • Moelv – Roterud (Biri N), 11 km firefelts motorveg inkl. 1,7 km ny bru over Mjøsa. Prosjektet planlegges sendt på høring til høsten.
  • Roterud – Storhove, 23 km firefelts motorveg inkl. 4,2 km toløps tunnel. Vegbredde 20 m og fartsgrense 110 km/t. Gjenbruk av eksisterende E6 der dette er mulig. Ny bru over Lågen er redusert fra 960 m til 540 m og bredden fra 23 m til 19 m. Den planlegges bygget på land og skjøvet utover pilarene. Prosjektet er blitt forsinket hovedsakelig på grunn av miljøkrav. I samhandling med AF-gruppen. Forventes ferdig i 2029.
  • I tillegg kommer tiltak på avlastet E6 mellom Roterud og Storhove som vil bli utført etter at trafikken er satt på hovedløpet.
  • Storhove – Øyer, 10 km firefelts motorveg inkl. 2,7 km tunnel. Entreprenør AF-gruppen. Arbeidet har startet. Forventes ferdig i 2026.

29 medlemmer møtte opp og fikk en interessant gjennomgang av dette viktige prosjektet.

Prosjektsjef Kåre Nordsjø orienterer
Våre medlemmer lytter med stor interesse. Alle 29 kom ikke med på bildet.