Medlemstilbud 2024

Torsdag 25.april er temaet «Utbygging av E6 Moelv-Øyer». Prosjektdirektør Kåre Nordsjø i Nye Veier vil primært orientere oss om strekningen Roterud-Storhove, som mangler en klagebehandling før den er byggeklar. Entreprenør er valgt og en del forbedende arbeider er gjennomført. Kåre Nordsjø vil også orientere om strekningen Moelv-Roterud inkl nye Mjøsbru som ligger litt mer fram i tid, og strekningen Storhove-Øyer, der tunnelarbeider er påbegynt. Orienteringen er på vegkontoret kl 1200-1300, kombinert med pensjonistkaffen/-lunsjen vår.

Torsdag 23.mai inviterer vi til vandring i Fåberg kultursti, som går mellom Fåberg kirke og helleristningene ved Drotten. Her har vi med kjentmann Reidar Bostad, som underveis orienterer om kulturlandskapet og dets historie. Rast på utsiktspunkt(er) med medbrakt niste. Start kl 1200 fra Fåberg kirke.

Torsdag 20.juni inviterer vi til tradisjonelt grillarrangement på Norsk vegmuseum, Åsteløkken camping. Det blir grilling, kaffe og underholdning/allsang. Vi har avtale med musiker. Kanskje får vi til et interessant foredrag i vegmuseets auditorium før vi beveger oss til Åsteløkken-området, der vi som vanlig får rigget telt for ca 60 deltakere. Vi starter kl 1200, men det anbefales å møte på vegmuseet tidligere for mingling og en kaffekopp.

Primo september (kanskje tirsdag 3.september) inviterer vi til busstur til Nasjonal turistveg Valdresflye. Oppe på flye har vi bl.a. fjellkafeen FLYE 1389 (1389 moh) og Steinplassen, der kunstverket «Rock on Top of Another Rock» kan studeres. Vi er midt i Jotunheimen, så det er formidabel utsikt i alle retninger. Vi har også Gjendeosen med et nytt servicebygg på 350 m2 under oppføring. Vi får med oss en sentral representant fra Nasjonale Turistveger. Middag på egnet sted i Sjodalen blir det også.

I november/desember blir det tradisjonelle julebord på Lillehammer, Gjøvik og Otta. En markering av at det er 25 år siden SVP sin pensjonistforening i Oppland ble stiftet kan også bli aktuelt.