Årsmøtet blir torsdag 15. februar

Vi møtes kl 1200 hos Statens vegvesen (SVV), Industrigata 1, Lillehammer. Vi får besøk av avdelingsdirektør Cato Løkken fra SVV’s divisjon Drift og vedlikehold, avdeling Drift og vedlikehold øst. Han vil orientere om utviklingen av SVV fra ny organisasjon 1.januar 2020 til i dag. Det er noe som interesserer oss vegpensjonister. Kaffe og bititi serveres!

Deretter gjennomføres det formelle årsmøtet i henhold til vår pensjonistforenings vedtekter.