Årsmøtet ble holdt 24/3-22

Møtet ble holdt på Bodø Bakeri i Bodø

Leder: Rune Amunden valgt for l år
Nestleder: Henning Ivarrud valgt for 2 år
Kasserer: Tone Grindstein ikke på valg
Sekretær: Kirsti Skjold Evjen ikke på valg
Styremedlemmer: Lillian Holstad gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Kristoffer Angel L/V- ikke på valg
Varamedlem: Leif H Jenssen ikke på valg
Varamedlem: Finn Jørgensen gjenvalg for 2 år

Revisjonsnemd: Jan Einar Nyheim- l år Lill R Eilertsen- l år

Valgkomite for l år: Leif H Jenssen, Lillian Holstad. Kirsti Skjold Evjen
Vara: Helene Notø LIV