Vår side i bladet Pensjonisten

Selv om vi dessverre måtte melde SVP ut av Pensjonistforbundet, ønsker PF at vi fortsatt bruker «Vår side» i bladet Pensjonisten. Det sier forbundsstyrets nestleder Kjell Solheim og oppfordrer alle til fortsatt å sende inn stoff til denne siden.

Aktuelt stoff er historier fra Levd liv i SVV, fra medlemsmøter og turer. Det som noen foreninger har gjennomført, kan være til inspirasjon for andre foreninger/lag. Er det gode foredrag eller foredragsholdere man kan fortelle andre om?

Vi som pensjonister har også meninger om dagsaktuelle forhold som opptar oss i nærmiljøet og på nasjonalt nivå og som har betydning for oss som pensjonister. Skriv gjerne om det du er spesielt opptatt av.