Tilskudd fra Statens vegvesen 2023

Da vegvesenet i vinter sa opp den gamle avtalen med SVP om årlig pengestøtte på mer enn en million kroner, måtte forbundet si opp det kollektive medlemskapet i Pensjonistforbundet. Saken ble et viktig tema da Jane Bordal, direktør i divisjonen for Fellesfunksjoner og HR i dagens vegvesen, talte til landsmøtet vårt i Bergen i mai. Dialogen førte til at SVP fikk en ny avtale med vegvesenet i sommer. Den gjelder for 2023 og skal reforhandles i mars 2024.

I avtalen står det at Statens vegvesen bidrar med kr 500 000 til SVP for at forbundet skal «gi eksisterende og kommende pensjonister fra Statens vegvesen en mulighet til å holde seg oppdaterte innen relevante temaer og holde kontakten med SVV og tidligere kolleger etter at man er blitt pensjonist». Kr 300 000 av bidraget fordeles i disse dager til foreningene.

Vårt svar på vegvesenets bestilling ligger i handlingsprogrammet 2024–2025 som landsmøtet vedtok. Det ligger en kopi av programmet på siden Arkiv her på nettstedet vårt.