| |

Tidspunkter for planlagte aktiviteter i 2024

Styret har satt opp tidspunkter for de planlagte aktivitetene dette året. Her kommer noe forsinket oversikten:

Styremøter: 22. april, 21. mai, 12. august, 21. oktober. Hvis det blir nødvendig med flere møter, fastsettes datoer senere.

Medlemsmøter i juni: 4. juni på Egersund trafikkstasjon, 13. juni på Stavanger kontorsted, 18. juni på Haugesund trafikkstasjon.

65+ kurs (oppfriskiningkurs for bilførere over 65 år) : 8. april på Haugesund trafikkstasjon (kurset er allerede avholdt), 22. og 24. august på Egersund trafikkstasjon, 27. og 29. august på Stavanger trafikkstasjon, Forus. Invitasjon til kursene i Haugesund og på Forus blir sendt ut i månedsskiftet juli/august.

Medlemstur og julesamlinger: To alternativer vil bli vurdert nærmere før styret treffer endelig beslutning. Alternativ I: Tradisjonelt opplegg med tur i september og julemøter i nord og sør i slutten av november. Alternativ 2: En kombinasjon der de to arrangementene samles i ett felles opplegg, trolig i desember. Styret vil beslutte hvilket alternativ som skal velges på styremøtet den 12. august.

Utsending av medlemsbladet «Møteplassen». Det planlegges å lage to nummer av bladet. Nr. 1 ble sendt ut ved månedsskiftet mai/juni. Nr. 2 er planlagt sendt i første halvdel av desember.