|

Spørsmål fra kulturnettverket

For at vi skal få beholde «Vår side» i Pensjonisten, er vi avhengig av stoff. Det er sikkert flere medlemmer som har gode historier, tanker og meninger om aktuelle saker. Send oss gjerne stoff som egner seg for denne siden. Her kommer to spørsmål fra kulturnettverket som forbundsstyret håper at foreningene kan svare på:

  1. Styrekurs; er det er ønske/behov for dette? Erik Norstrøm reviderer sitt opplegg og er klar til å besøke de nye styrene. Send bestilling til nestleder Kjell Solheim.
  2. Tema for medlemsmøter; Ut fra årsmeldingene leser vi at det er holdt medlemsmøter med mange ulike tema/foredrag. Vi tenker å opprette en oversikt over dette på Vegpenjonistene.no. som tips til alle. 

Er det interesse for dette? Meld tilbake i løpet av mars, både om interesse og om tema som dere har hatt.