|

SAKO-møtet om statsbudsjettet 2024

Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) hadde digitalt møte 10. oktober. Pensjonistforbundet (PF) er sekretariat for SAKO, og i møtet og presenterte PF en oppsummering av statsbudsjettet 2024 for leder Kjell S. Bjørvig fra SVP og de andre medlemmene. Hvis du vil vite mer om SAKO, kan du slå opp på siden Arkiv på Vegpensjonistene.no.

PF med SAKO hadde stilt 17 spesifikke krav til statsbudsjettet og oppsummert dem i tre overordnede krav. Det var

  1. Styrke pensjonistenes levekår
  2. Styrke kommuneøkonomien
  3. Bevilge en pott midler til eldrepolitiske tiltak

PF hadde store forventninger til budsjettet fordi det var første budsjett der «forhandlingsretten» og ny møteordning med regjeringen hadde full effekt. Valgkampløftene, der eldreomsorgen var et hovedtema, var friskt i minne. Finansministeren sa at de eldre skulle «prioriteres opp» i budsjettet og de eldre var første tema i Kongens trontale.

PF kaller budsjettet en «eldrebløff» og mener at det ble en stor skuffelse for landets eldre. PF mener at helhetsbildet viser en regjering som ikke leverer på oppgaver som er nødvendige.

Klikk på lenken som lar dere lese Pensjonistforbundets budsjett-innspill til finanskomiteen i behandlingen av statsbudsjetter 2024.