Nytt forbundsstyre i arbeid

Det nyvalgte forbundsstyret møttes første gang den 15. og 16. juni på Hotel Tollboden i Drammen. To viktige tema sto på programmet. Det viktigste var kanskje å overføre erfaring og oppgaver på en god måte fra avtroppende styre til det nye mannskapet. Oppgaven var ekstra viktig fordi verken sekretær Erik Norstrøm eller kasserer Jan Oddvar Haugerød tok gjenvalg på landsmøtet i Bergen i mai. Jan Oddvar var dessverre forhindret fra å delta, men Erik tok det nye styret med på en grundig gjennomgang av forbundet, foreningene og de styrende dokumentene våre. De viktigste er kanskje vedtektene og handlingsprogrammet.

Erik stor vekt på samarbeidet vårt med Statens vegvesen og SAKO som står for Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner og Pensjonistforbundet (PF). Gjennom SAKO har vi fremdeles god kontakt med PF, selv om vi ikke lenger er medlemmer. Vi deltar like vel i PFs forberedelser og i møtene med departementet under trygdeoppgjøret. Erik liker å si at SVP er vegpensjonistenes fagforbund.

Det andre temaet på styremøtet var organisering av forbundets arbeid. Styret vedtok å invitere foreningene til tettere samarbeid gjennom nettverk og i arbeidsgrupper. Alt 28. juni sendte sekretariatet, det vil si leder Kjell S. Bjørvik og sekretær Hans Seland, brev til foreningene og foreslo et økonominettverk og et informasjonsnettverk. Vi ba om svar innen 10. september.

Landsmøtefoto: Avtroppende sekretær Erik Norstrøm og avløser Hans Seland