Medlemsinformasjon

I oktober 2023 har Hans Seland i forbundsstyret invitert foreningene til å velge medlemmer som kan tenke seg å skrive og formidle informasjon om hva forbundet og foreningene driver på med.

Lars Helge Rasch, nå pensjonist, men tidligere kommunikasjonsleder i SVV Region sør, har lovet å holde enkle digitale kurs for oss om hva vi bør skrive om, og hvordan vi skal gjøre det. Første kurset kommer i andre del av november.

Viktige kanaler for nyheter og annen informasjon er nyhetsbrev fra de enkelte foreningene og fra forbundet. Like viktig er denne nettsiden Vegpensjonistene.no. Aller viktigst er kanskje at vi forteller hverandre om neste møte, en hyggelig tur eller et interessant foredrag når vi møtes.