Forfattere på foreningenes nettsider

Det nye forbundsstyret vil satse på at foreningene skal bruke nettsidene til å informere medlemmene. Da trenger hver forening en «forfatter» som kan montere notisene på nettsiden og kanskje skrive notiser selv.

Forbundsstyret har invitert foreningene til å være med på satsingen og bedt dem om svar innen 10. september.Erik Norstrøm har laget en kort veiledning for «forfatterne» og han eller Hans kan svare på spørsmål fra forfattere som prøver seg.