| |

Informasjon

I 2023 startet forbundsstyret en prosess for å se på organiseringen av arbeidet i styret. Ett grep var å opprette nettverk der foreningene ble invitert til å delta. To av disse nettverkene er økonominettverket og informasjonsnettverket.

Forbundsstyrets forslag var ute til høring hos lokalforeningene sommeren 2023. Vi ble bedt om å gi tilbakemelding på tre problemstillinger. En av disse var om foreningene ville reservere seg mot å delta i enkelte aktiviteter. I første omgang ønsket vår forening å begrense deltakelsen vår. Men vi sa oss villige til å delta i økonominettverket v/kasserer Georg Ullenes og informasjonsnettverket v/sekretær Halvor Folgerø.

Som informasjonsansvarlig skal jeg etter litt opplæring og utprøving, kunne legge ut innlegg på Rogaland sin hjemmeside på www.vegpensjonistene.no. Jeg har fått noe opplæring av sekretær Hans Seland, SVP i bruken av WordPress. Det er dette verktøyet som SVP har valgt. Jeg holder for tiden på å øve meg i å bruke WordPress. Resultatet er at det hittil er blitt lagt ut fire innlegg med god støtte fra Seland.

Ved å ta i bruk det nye informasjonsopplegget vil det ikke lenger være behov for å produsere vår eget medlems-blad «Møteplassen». For å få en myk overgang vil jeg likevel lage to nummer av bladet i 2024. Deretter vil det være opp til dere medlemmer å selv oppsøke den utlagte informasjonen på vår hjemmeside.