Jubileumsberetning under arbeid

Forbundet vårt ble stiftet 20. juni 1998 under Kulturdagene og første styremøte ble holdt i august samme år. Leder Kjell Sture Bjørvig arbeider med en  jubileums-beretning for forbundets første 25 år. Beretningen handler om det som har skjedd i SVP og Statens vegvesen etter landsmøtet i 2018.

Den siste omorganiseringen av SVV etter regionmeldingen, landsmøtet i Tromsø 2021, lederkonferansene i 2019 og 2022 og landsmøtet i Bergen i 2023 blir også behandlet.