TREFF – trafikksikkerhet for eldre fotgjengere

Kjell Solheim er forbundets ankermann i TREFF-prosjektet

Statens vegvesens oppsummering av trafikksikkerhets-utviklingen viser at i 2022 var det 694 drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Det er 45 flere enn i 2021, og hele 144 flere enn det som må til for å å være på rett kurs mot målet om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030.

For fotgjengere i aldersgruppen 75+ er risikoen for å bli drept eller hardt skadd pr. gående km omkring fem ganger høyere enn for yngre aldersgrupper.

For fotgjengere i aldersgruppen over 75 år lå resultatet i 2022 nært opp til tilstanden i årene 2018 og 2019. Det betyr at vi etter det første året i planperioden ligger på etterskudd i forhold til målet.

Denne utviklingen viser at det fortsatt er et godt stykke fram til målet om en reduksjon på 25 % i forhold til årene 2018 og 2019 som vi sammenligner oss med. Vi håper at informasjonen som gis gjennom TREFF vil bidra til at målet nås.  

Etter sommerferien har pensjonistforeningene startet møtevirksomheten opp igjen, og flere av kursholderne har besøkt foreninger for å informere om temaet. Det er imidlertid langt fram til at alle foreninger har fått informasjonen. Kanskje må kursholderne selv ta initiativ til å bli invitert?

Sammen med Unni Olimb Normann skal undertegnede Kjell Solheim holde et innlegg om TREFF på en samling for Pensjonistforbundet og Fellesforbundet 11.oktober. 

I kommende nummer av Pensjonisten vil både TREFF og Gangvennlige lokalsamfunn – trygge eldre bli presentert. Forhåpentligvis vil dette bidra til mange invitasjoner.