|

To skrivekurs er fullført

Nyhetsartikler skrives stort sett etter modellen som vi kaller den omvendte pyramiden. Her presenteres den viktigste informasjonen først. Det sa kollega og veileder Lars Helge Rasch da han møtte informasjonsfolk fra foreningene til skrivekurs 22. og 29. november.

– Tittelen eller overskriften på artikkelen skal vekke oppmerksomhet og friste leseren inn i saken, sa Lars Helge og forklarte at ingressen står under tittelen og er en kortversjon av artikkelen. Brødteksten er selve hovedteksten i artikkelen. – Det er her du forklarer saken, sa han og la til at intervjuobjekter får komme til orde, og journalisten kan argumentere troverdig for budskapet sitt.

Fornøyde deltakere

Etter Teams-samlingen tok veileder Lars Helge fatt i artikkelen om nedlegging av museums-magasinet i Dirdal og omredigerte den med ny overskrift – Museums-magasinene stengt, ingress og brødtekst med mellomtitler. Og han understreket at artikkelen burde vært signert.

Det var lærerikt, ikke minst for Hans Seland som forfatter, og kursdeltaker Asle Persen fra Finnmark kommenterte den nye versjonen slik. – Synes dette viser fint hvordan man kan få frem saken på en best mulig måte og gjøre leserne interessert.