SVPs ledersamling 2022

1, og 2. juni var alle lederne og Forbundsstyret i SVP samlet i Kristiansand.

Deltakerne på ledersamlingen Harald I venstre bildekant

På programmet sto det flere viktige tema, både interne spørsmål og innlegg utenfra.

Inviterte forelesere

Spesialrådgiver Harald Olimb Norman ga oss en flott orientering om arbeidet i kulissene med trygdedrøftingene og resultatet slik det forelå på det tidspunktet. Vider om forslaget om å fjerne eldreombudet og det viktige arbeidet Pensjonsforbundet gjør innenfor mange ulike områder. Han viste i detalj hvordan regjeringen regner for å hindre at vi som pensjonister ikke får de 2 milliardene vi rettmessig skull ha på grunn av en høyere prisvekst enn forventet ved fjorårets oppgjør.

Kjell Bjørvig og Bodil Rønning Dreyer under spørsmålsrunden etter innlegget hennes

Fra Divisjonsdirektør for Trafikk og kjøretøy i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer fikk vi en interessant gjennomgang om den nye divisjonen og det arbeidet de nå gjør, blant annet med digitaliseringen av publikumstjenestene. Hun viste også oversikter over de mange henvendelser de får, antall kontroller av ulike slag og ikke minst antall førerprøver.

Divisjons direktør Kjell Inge Davik ga oss på dag 2 en grundig innføring i «Utviklingen av anleggsvirksomheten i Statens vegvesen». Han tok utgangspunkt i vegdirektør nr 1 og at vi nå etter 150 år har direktør nr 11 før han gikk videre på dagens situasjon. Han la videre vekt på den motoren de er i teknologiutviklingen av nye metoder og materialer i moderne vegbygging. Til slutt gikk han gjennom de prosjektene de nå ville jobbe videre med i de kommende årene.

Interne saker.

Vår nestleder, Kjell Solheim, redegjorde for det samarbeidet mellom Pf og oss i SVP om å skaffe forelesere til prosjektet om «Trafikksikkerhet for eldre fotgjengere», og som vi vil arbeide med i tidene fremover. Forsamlingen ble bedt om å sjekke hos sine medlemmer om hvem som kan tenke seg å delta i det arbeidet fremover de neste2- 3 årene.

En annen av de viktige interne sakene som ble vedtatt var å nedsette et utvalg for å se på valgsyklusen i forbundsstyret. Dagens vedtekter sier at alle er på valg hvert annet år. Dette kan bli en utfordring hvis hele arbeidsutvalget evt. hele styret slutter samtidig, noe som har skjedd en gang, i 2012. Utvalget vil bli oppnevnt av Arbeidsutvalget på sitt neste møte i august og saken vil komme på Landsmøtet i 2023.

Hans Seland hadde sagt sg villig til å lage en oppsummering /referat fra samlingen, og han har levert et meget utfyllende referat som er sendt alle deltakerne.

Utflukt

Om kvelden var det et kulturelt innslag med en kort båttur til Bragdøya kystkultursenter med en orientering om stedet, en bespisning og til slutt et kulturelt innslag med sang og historier fra Kristiansand.