SVP Østfold er nedlagt

Forbundsstyret synes det er sterkt beklagelig at en av våre foreninger 1/9 valgte å nedlegge sin virksomhet.

De klarte ikke å få noen til å overta som leder og kasserer.
Desverre var vårt tilbud om hjelp ikke ønsket. På sitt første styremøte etter landsmøtet ble det diskutert hvordan vi kan bidra til å stable på bena et nytt styre i Østfold. Dette vil vi diskutere videre og vi vil sondere hvilke muligheter som finnes.

Medlemmene er medlemmer i SVP og Pf inntil 31/12. Etter denne dato mister de alle rettigheter.