|

Samarbeid med Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum og SVP er enige om å innlede samarbeide om et frivillig dokumentasjonsprosjekt der våre medlemmer inviteres til å skrive sine historier fra yrkeslivet i Statens vegvesen. 

Den 27. juni møtte museets fungerende direktør Silje Frafjord vår styreleder Kjell S. Bjørvig og sekretær Hans Seland til innledende samtale. Silje er også seksjonsleder for kulturhistorie og en nøkkelperson i det videre arbeidet.

Hensikten med prosjektet er å utvikle samarbeidet mellom Norsk vegmuseum og Statens vegvesens pensjonistforbund slik at historier fra yrkeslivet i Statens vegvesen blir skrevet av medlemmene og arkivert av Norsk vegmuseum. I årene som kommer kan materialet bli nyttig kilder for historikere. Medlemmene våre kan utvikle notatene sine til artikler i Årbok for Norsk vegmuseum eller i lokalhistoriske publikasjoner.

Andre viktige momenteter i den foreløpige avtalen var:

  • Høsten 2024 samarbeider NVM og SVP om et forprosjekt der vi lager felles prosjektplan. 
  • Hans skriver prosjektplanen og leverer første utkast innen 15. september.
  • Vegmuseets ledelse og forbundsstyret tar endelig stilling til prosjektet i slutten av 2024.
  • Hovedprosjektet varer fra 2025 til 2027 med mulig forlengelse. 
  • Vegmuseet utpeker prosjektleder. Begge partene finansierer sine kostnader.