| |

SAKO-møtet 17. juni 2024

Fra SAKO-møtet 17. juni forteller Kjell S. Bjørvig at PF og Sako er skuffet over at  regjeringen ikke tar hensyn til våre krav i trygdeoppgjøret for 2024, blant annet kravet om å gi oppgjøret en sosial profil i tråd med resultatet i lønnsoppgjørene ved å gi noe ekstra til de med lav og middels pensjon eller trygd. Vi er også skuffet over at etterlatte-pensjonen fryses uten årlig justering i samsvar med prisutviklingen.

Hovedmålet for kommende trygdeoppgjør må være at det virker utjamnende med en profil tilsvarende tariffoppgjøret for frontfaget.