|

Reiseregler og satser for reiser innenlands for 2024

Forbundsstyret vedtok følgende reiseregler på møtet 18. april i Trondheim. Reglene gjelder for forbundsstyrets medlemmer og andre som reiser for forbundsstyrets regning. Forbundsstyret anbefaler at foreningene bruker reisereglene, men her står styrene fritt.

Dekning av utgifter til reise basert på Skattedirektoratets godkjente skattefrie satser:

  • Døgndiett ved overnatting hotell                                         kr. 658,00
  • Dagdiett f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer                                kr. 200,00
  • Dagdiett over 12 timer                                                          kr. 400,00
  • Kilometergodtgjørelse                                                          kr.      3,50
  • Passasjertillegg                                                                      kr.      1,00

Ved overnatting på hotell eller dagsmøter hvor alle måltider samt overnatting er inkludert, utbetales ikke diett. Hvis det tar minst 6 eller 12 timer til første måltid fra man reiser hjemmefra til første måltid, kan 6 eventuelt 12 timers diett beregnes. Det samme gjelder ved hjemreise, dvs mer enn 6 eller 12 timer fra siste måltid.

Både reisereglene og reiseregning til utfylling finner du i mappen Arkiv