Ny konkurrent til SVP

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLP) har noen hundre medlemmer som arbeider eller har arbeidet på Trafikant- og kjøretøy-siden i Statens vegvesen. I disse dager etablerer vår tidligere kollega Rolf Brandtzæg en landsomfattende pensjonistgruppe innenfor FLT Statens vegvesen. Gruppens formål er i store trekk det samme som for Statens vegvesens pensjonistforbund, og i praksis er vi konkurrenter. Vår leder Kjell Sture Bjørvig har likevel foreslått for Brandtzæg at vi samarbeider til beste for alle kollegaer. 

Vi har fått informasjon fra en forening om medlemmer som ble bekymret for at verve-brevet fra FLP var en form for dataangrep og at lenken til nettstedet deres var en felle. Det er det ikke. Til hjelp i liknende situasjoner kan det være nyttig å holde datamaskinens «peker» på nett-adressen uten å klikke. Da blir hele adressen synlig. Hvis adressen begynner med https://, er den mye sikrere enn om det bare står http://.