Ny avtale mellom Statens vegvesen og forbundet

Etter forhandlinger ble det i starten av juli signert en avtale mellom forbundsleder Kjell Sture Bjørvig (bildet) og divisjonsdirektør Jane Bordal i Statens vegvesen (SVV) om leveranse av forbundets velferdstjenester til eksisterende og kommende pensjonister. For 2023 bidrar SVV med kr. 500.000 til forbundets arbeid. Avtalen reforhandles årlig innen 15. mars.

Lokalforeningene i SVP skal gi pensjonistene mulighet til å holde kontakten med Statens vegvesen og tidligere kolleger gjennom sosiale sammenkomster og møter med foredrag eller kurs som pensjonistene er interessert i. Landsmøtet vedtok at kr 300.00 av bidraget fra SVV fordeles videre til foreningene.

Avtalen inneholder også regler for tilgang til lokaler og kontorplass, kantine, bibliotek og trimrom osv. Det lokale tilbudet skal oppsummeres i en samarbeids-avtale mellom den enkelte forening og vegvesenets lokale kontoradministrasjon. De fleste foreningene har alt disse avtalene på plass.