|

Nedstenging av museumsmagasinet i Dirdal i Rogaland

Statens vegvesen vedtok 20. februar 2023 å avvikle formidlingstilbudet ved de fem regionale museumsanleggene, men beholde anleggene som rene samlingsmagasiner. Det skriver leder av Norsk vegmuseum, Anja Åboen Sletten, i et brev til SVP Rogaland den 12. desember i fjor. 

Brevet er et svar på den engasjerte henvendelsen fra Gunnar Magnusen, leder i SVP Rogaland, den 27. november 2023. Magnusen mener at saken gir Statens vegvesen et dårlig omdømme, og det vitner om liten respekt for det kulturarbeidet som er utført av tidligere vegvesen-ansatte i fylkene.

I svaret fra desember vil museumsdirektøren igjen få berømme pensjonistene som gjennom mange år har gjort en kjempejobb ved de regionale museumsanleggene, men vegvesenets vedtak om stenging står fast. Hun understreker at det bare er den fysiske formidlings-aktiviteten som nå avvikles i Dirdal. Museumsanlegget med de historiske samlingene vil bli ivaretatt.

SVP Rogaland og lederen Gunnar Magnusen er langt fra fornøyd med svaret og den 10. februar i år skrev han brev til fylkesordføreren og kultur- og næringssjefen i Rogaland fylkeskommune, ordføreren i Gjesdal kommune og til styret i forbundet vårt.

Magnusen understreker at det vil være et stort tap både for Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Gjesdal kommune dersom formidlingsaktiviteten lokalt avvikles. Her bør alle parter se mulighetene mens det ennå er tid!