Landsmøtet i SVP 2023

Landsmøtet i Bergen ble avviklet de 10. mai. Budsjettet og handlings-programmet var de viktigste sakene.I tillegg var det invitert 3 gjester som forelesere.
Jan Davidsen orienterte om det Pensjonist-forbundet nå var opptatt av. Etatsdirektør Jane Bordal fra Statens vegvesen (SVV) fortalte om det som nå skjer skjer i etaten. Navarsete tillitsvalgt fra NTL fortalte om det som skjer i og rundt SVV sett fra de ansattes side.

Dagen etter var formiddagen avsatt til et seminar der hovedfokuset var utfordringene foreningene har både med økonomien og medlemsverving når antallet ansatte i SVV var under stadig redusering.

På dette seminaret ble også spørsmålet om å opprette et historieutvalg i SVP luftet.

Her er deler av det nye styret som var tilstede.

Fra venstre Asle Persen, Hans Seland, Eva Borge, Kjell Bjørvig, Kjell Solheim, Irene Bolsø og Øyvind Ansgar.