|

I 2023 var SVP 25 år

Den formelle starten av SVP skjedde 20.  juni 1998 på Kulturdagene på Norsk vegmuseum ved Hunderfossen. Erik Norstrøm har skrevet om årene mellom stiftelsen og 2018, og nå har Kjell Sture Bjørvig ført arbeidet videre med en beretning som handler om virksomheten etter landsmøtet i 2018, til og med landsmøtet i 2023 og den etterfølgende avtalen mellom Statens vegvesen (SVV) og SVP samme år.

Det er vel ingen overdrivelse å si at disse fire årene har vært spesielt omskiftelige og utfordrende både for medlemmene i SVP, for foreningsvirksomheten generelt og kanskje for de ansatte i Statens vegvesen spesielt. Dette skyldes ikke minst pandemien som rammet landet våren 2020 og gjennomføringen av ny organisasjon i Statens vegvesen fra 1. januar 2020. Da ble 1600 medarbeidere overført til fylkeskommunene.

Beretningene kan dere lese på arkivsiden til vegpensjonistene.no