|

Hva er SVP-hjulet 2024–2025

Omkring halvparten av de pengene som finansierer arbeidet i organisasjonen vår, bevilges som tilskudd fra staten, og både Statens vegvesen, NAV og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil vite hvem vi er og hva vi gjør for de eldre. For at forbundsstyret skal kunne rapportere til giverne, er vi helt avhengige av innspill fra foreningene. Nå i desember skrev forbundsstyret til foreningene og ba om medlemslister pr. 31. desember og bidrag til forbundets årsmelding for 2022.

SVP-hjulet er bare en kalender som minner forbundsstyret og foreninger om viktige tidsfrister gjennom året. Den er viktig fordi vi må søke tilskudd og rapportere hva vi har gjort til riktig tid.

Medlemmer er de som har betalt kontingent på kr 50 eller mer i 2023 og er i live den 31.12. Medlemmene deles i to grupper. Gruppe 1 er de som er pensjonert direkte fra Statens vegvesen. Når Statens vegvesen bevilger tilskudd til oss, tar de utgangspunkt i denne gruppa. Gruppe 2 er de andre medlemmene. Det går fint an å være medlem av flere foreninger, og noen er det!

Vi ber også foreningene sende oss en oppsummering av styrets forslag til årsmelding 2023. Vi ber spesielt om at medlemmenes innsats i forbindelse med Trafikksikkerhetskurs rettet mot eldre fotgjengere (TREFF-prosjektet) nevnes. Det er imponerende at så mange medlemmer har tatt på seg å holde kurs for Pensjonistforbundet og andre interesserte.

Etter vinterens årsmøter ber vi om protokoll, regnskap og årsmelding sammen med aktivitetsplanen for 2024. Så langt som mulig bør planen følge opp landsmøtets handlingsprogram fra Bergen 2023.