Forbundsstyrets første møte i 2024

På møtet 25. januar i år behandlet forbundsstyret blant annet årsmelding 2023, aktivitetsplan 2024 og styrets arbeidsprogram.

Årsmeldingen for 2023 har vi skrevet om før. Her nevner vi bare at styret ba økonominettverket arbeide videre sammen med kassererne i foreningene for å samkjøre føringen av medlemslistene. I 2023 mistet vi ca. 10 prosent av medlemsmassen. Rekruttering av nye medlemmer og å holde på de vi har blir veldig viktig i år.

I årsmeldingen hadde styret referert en aktivitet fra hver forening, resten måtte vi dessverre bare lese og arkivere. Aktiviteten fra Oppland var falt ut, men den ble inkludert i den signerte versjonen. Det har vi skrevet mer om i et annet stykke.

Aktivitetsplanen for 2024 ble godkjent som grunnlag for arbeidet videre. På møtet i Drammen i september vil styret evaluere og oppdatere planen. Planen blir sendt til foreningene til orientering.    

Styrets arbeidsprogram gjennom året er blitt mer konkret. Alt den 17. april møter styret arbeidsutvalgene i foreningsstyrene fra Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til regionmøte på Hornemansgården i Trondheim. Flokken fra hver forening kan bli litt justert fram til møtet, men i invitasjonen har vi lagt vekt på at vi skal være så få at vi får til samtaler og ikke bare foredrag. Dagen etter holder forbundsstyret sitt vårmøte på samme sted.

I september inviterer vi til regionmøte i Drammen med folk fra tre forenings-styrer på Østlandet. Til nå har vi tenkt oss Buskerud, Vestfold og Oslo og Akershus, men det kan vi komme tilbake til.