Driftstilskudd til foreningene

Den 25. august fikk forbundet inn på konto bidraget fra Statens vegvesen på kr 500 000 for avtalte ytelser til pensjonistene i 2023. Etter vedtak på landsmøtet blir kr 300 000 fordelt videre til foreningene i forhold til medlemstallet i gruppe 1. Det vil si medlemmene som er pensjonert direkte fra Statens vegvesen. I disse dager ber forbundsstyret om oppdaterte medlemstall pr. 1. oktober, og tilskuddet ventes utbetalt i løpet av måneden.