Datastuer for eldre over hele landet!

Seniornett og Pensjonistforbundet har inngått et samarbeid for å etablere 50 datastuer for digital opplæring av eldre rundt om i landet.

Dette er et samarbeid mellom Seniornett og Pensjonistforbundet. I prosjektet skal det etableres 50 datastuer for digital opplæring av eldre rundt om i landet. Målet er å motvirke ensomhet ved å engasjere eldre selv som dataveiledere og lære eldre å bruke digitale verktøy for å kunne kommunisere med familie og venner. Datastuene skal etableres i tilknytning til allerede eksisterende møteplasser for eldre som senior/aktivitetssentre for på den måten å styrke rekruttering til disse møteplassene.

For å opprette en datastue må minst to representanter fra både Seniornett og Pensjonistforbundet lokalt møtes, opprette et styre og signere en avtale. Avtalen sendes til Seniornett for arkivering. Siden det skal innbetales penger både fra deltakere og prosjektet, anbefales det å registrere den lokale datastuen i Brønnøysundregistrene som forening, for å opprette en bankkonto. Alternativt kan eksisterende kontonummer i en av lokalforeningene brukes. Ta kontakt med Seniornett for å få hjelp til dette.

Er du interessert i å opprette en datastue tilknyttet din forening? Ta kontakt med enten
Arne Halaas i Pensjonistforbundet arne.halaas@pensjonistforbundet.no /91574374) eller
Helge Selstø i Seniornett helge.selsto@seniornett.no 22 42 96 26 og meld din interesse.

Kursveiledere
Når datastuen er etablert må man skaffe minst tre veiledere, som vil bli opplært i pensum, etikk og pedagogikk. Dette foregår i et åtte-timers kurs over to dager. Foreløpig kjøres kurset digitalt. Når veiledere er opplært, kan datastuen starte med kurs for deltakere, men her vil lokale og nasjonale smittevernregler styre både når oppstart blir og hvor mange som kan delta på et kurs.