Årets SAKO-møte 1. november i Oslo

Pensjonistforbundet (PF) har kalt inn til årets SAKO-møte i Oslo kongressenter Folkets Hus den 1. november fra kl 1100 til 1600. Alle medlemsorganisasjonene er invitert til å ha med fem deltakere. Fra SVP deltar leder Kjell S. Bjørvig, nestleder Kjell Solheim, styremedlemmene Edel M. Austlid og Arild J. Evensen og sekretær Hans Seland. På dagsorden står blant annet:

  • Statsbudsjettet 2024
  • Statsbudsjettet 2025
  • Fripolisesaken og samordningsfella
  • Informasjon fra medlems-forbundene
  • Bu trygt heime-reforma
  • Eldrerådsopplæringen