Tar du ut AFP?

Gunnhild Pøsinger er forbundets gode kontakt i Statens vegvesen. Nå i høst sendte hun oss kopi av en artikkel som forteller om utfordringene i forbindelse med den anonyme forfatterens overgang fra å være fullt yrkesaktiv til deltidsansatt med AFP. 

Han opplevde at NAV feilberegnet første års utbetaling fordi de ikke tok hensyn til pensjonistens lønn, overtidsbetaling, feriepenger m.v. fra tiden som fulltidsansatt. NAV begynte med å kreve tilbakebetalt kr 18.210 fra pensjonisten, men endte opp med å øke utbetalingen av AFP med kr 30.470 etter at pensjonisten hadde klaget på det første vedtaket. Hvis ikke pensjonisten hadde tatt opp saken selv, ville det kanskje ikke blitt oppdaget og rettet opp.