Hva driver forbundsstyret på med?

  • Foreningene styrer forbundet gjennom landsmøtet, ikke omvendt.
  • Dagens forbundsstyre ble valgt på landsmøtet i Bergen i mai 2023. 
  • Forbundsstyret tar seg av felles oppgaver som å organisere landsmøtet, søke og fordele økonomisk tilskudd og samarbeide med andre forbund gjennom SAKO. Vi informerer åpent om det vi driver med. 
  • Forbundsstyret gir råd og anbefalinger om administrative løsninger som foreningene bør bruke, for eks til regnskap og medlemslister. I denne valgperioden utvider forbundsstyret denne aktiviteten. Er det innblanding i foreningenes selvstyre?

Skriv et leserinnlegg om forening og forbund og send til Hans Seland i forbundsstyret.